تالار سرای ایرانیان اینم دنیای منه همش دلتنگیو تنهایــــــــــــی ! اما دوسش دارم چون دلمه دیگهــــــــــــــــ اونم حق دارهـــــــــــــــ حتما دوس داره که تنگ شده دیگهــــــــــــ........ ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دمش گرم باران را میگویم به شانه ام میزند وگفت خسته شدی...امروز را تواستراحت کن من به جایت می بارم... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ این باربگودوستت دارم.نترس. من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تیغ روزگارشاهرگ کلامم را چنان بریده است که سکوتم بند نمی آید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلام.به وبلاگم خوش اومدین امیدوارم خوشتون بیاد نظررررررررررریادتون نره.... http://masoudsasha.mihanblog.com 2018-06-25T02:51:16+01:00 text/html 2014-07-25T01:05:27+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... آقا اجازه! http://masoudsasha.mihanblog.com/post/561 <div align="center"><fieldset class="fieldSet"> <i><span id="cphMain_dtlFirstPage_FirstPageLabel_1" alt="<p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>آقا اجازه!</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>دست خودم نیست خسته ام،</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>در درس عشق، من صف آخر نشسته ام،</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید؟</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>درس غریب &quot;غیبت کبری&quot; به سر رسید؟</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>آقا اجازه!</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>بغض گرفته گلویمان،</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان،</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>استاد عشق!</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>صاحب عالم!</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>گل بهشت!</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>باید که مشق نام تورا تا ابد نوشت.</span></p> <p style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;>یک جمعه دیگر گذشت.</span></p> <p><span style=&quot;font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;&quot;><span style=&quot;color: #e8166a;&quot;>اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه</span></span></p>"><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">آقا اجازه!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">دست خودم نیست خسته ام،</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">در درس عشق، من صف آخر نشسته ام،</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید؟</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">درس غریب "غیبت کبری" به سر رسید؟</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">آقا اجازه!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">بغض گرفته گلویمان،</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان،</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">استاد عشق!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">صاحب عالم!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">گل بهشت!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">باید که مشق نام تورا تا ابد نوشت.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;">یک جمعه دیگر گذشت.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0a7fc1;"><span style="color: #e8166a;">اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه</span></span></p></span></i> </fieldset></div> text/html 2014-07-25T01:00:37+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... اگر گیری وضو با آب زمزم ... http://masoudsasha.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><font size="3">اگر گیری وضو با آب زمزم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر سجاده گردد عرش اعظم</font></div> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">اگر گویی اذان بر بام افلاک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گر از تکبیر گردد سینه ات چاک</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">اگر ضرب المثل گردد خشوعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به حق قل هو اله در رکوعت </font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">اگر باشد به توحیدت تعهد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر گردی شهید اندر تشهد</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">مبادا بر نماز خود بنازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;علی</strong> را گر نداری بی نمازی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">علی ای شاه مردان دل ناشاد مارا شاد گردان</font></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">نیست عشقی در دو عالم بی علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیست علمی بهر آدم&nbsp; بی علی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">بی علی سمتی نباشد در جهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; بی علی سوئی ندارد راه جان</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">بی علی بیمار و بی یار آمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بی علی گمگشته اسرا ر آمدی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">زخم را مرحم نیاری بی علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; مونسی جز غم نداری بی علی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">بی علی دینت خیالی بیش نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی علی علمت وبالی بیش نیست</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">بی علی فسق است انفاق و نماز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="3">بی علی ظلم است ایثار و نماز</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="center"><img style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://ahl-ul-bayt.org/site/0/files/mazhabi/3/1b.jpg" align="bottom" border="0" height="764" hspace="0" width="1054"></p> text/html 2014-07-25T00:51:52+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... خود دانید http://masoudsasha.mihanblog.com/post/559 <div class="Title"><br></div> <div class="Content"> <div style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span style="color: rgb(153, 0, 255);"><span>از ته قلبم دعا میکنم نوک دماغ هرکی میاد اینجا ونظر نمیده یه</span></span></font></strong><br><br><strong><font size="3"><span style="color: rgb(153, 0, 255);"><span>&nbsp;خال گوشتی در بیاد اندازه ی گردو!!!</span></span></font></strong><img src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/large_mix/default/picking_nose.gif" style="border-width: 0px;" id="ctl00_ctl00_1784"><br><br><font size="3"><strong><font size="5"><span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><font>حالا خود دانید!!!<br><br></font></span></span></font></strong></font><img src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/large_mix/default/sleepy.gif" style="border-width: 0px;" id="ctl00_ctl00_1804"><br><br><p style="text-align: center;"><img src="http://www.8pic.ir/images/37373189487353014660.png" height="250" width="274"> </p></div> </div> text/html 2014-07-25T00:48:34+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... خدایا شـــکر به خاطر تمام نعمت هایی که دادی .... http://masoudsasha.mihanblog.com/post/558 <h1 align="center"> <p> خدایا شـــکر به خاطر تمام نعمت هایی که دادی .... </p> </h1> <div class="GImg" align="center"> <img src="http://img1.tebyan.net/big/1388/11/7216912196160114422369112117100781464278.jpg" alt="من و خدا و كتابی و گوشه خلوت" align="absMiddle"> </div> <p align="center"> خدایا شکر روزی مردی خواب عجیبی دید.&nbsp; دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند. </p> <p align="center"> مرد از فرشته ای پرسید: شما چکار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم. </p> <p align="center"> مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می گذارند و آن ها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند. </p> <div class="GImg" align="center"> <img src="http://img1.tebyan.net/big/1388/06/80782202409201191331151391861632319715247.jpg" alt="خدا" align="absMiddle"> </div> <p align="center"> مرد پرسید:.... </p> <p align="center"> شماها چکار می کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم. </p> <p align="center"> مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟ </p> <p align="center"> فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند. </p> <p align="center"> مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟ </p> <p align="center"> فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافیست بگویند: <strong><font color="#ff0080">خدایا شکر.</font></strong> </p> text/html 2014-05-23T07:31:34+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... هوادارشم http://masoudsasha.mihanblog.com/post/556 <img src="http://rozup.ir/up/ho3einfans/tyygjrlmu4en7hkrzxcx.jpg"> text/html 2014-05-15T08:40:03+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... دل ادما http://masoudsasha.mihanblog.com/post/555 <div style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237); text-align: center;"><strong><a href="http://alix33.blogfa.com/" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img src="http://mardomsara.com/file/pic/photo/2012/12/737d675f8efc254ba86a8d71b1a16b0d_500.jpg" alt="19080355566997234371" style="width: 257px; height: 320px;"></a></strong></div><div style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237); text-align: center;"><strong><font size="2"><br><br>دل ادما</font><br><br><br><font size="2">شیشه نیست که روش "هـــــا" کنیم</font><br><br><br><font size="2">بعد با انگشت قلب بکشیم و</font><br><br><br><font size="2">وایسیم اب شدنش رو تماشــــا کینم و کیـــــــف کنیم!!!</font><br><br><br><font size="2">رو شیشه ی نازک دل ادمـــــا اگــــه قلبــــــــــی کشیدی</font><br><br><br><font size="2">باید مردونه پاش واستی!!!</font></strong></div><strong style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);"></strong><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);"> text/html 2014-05-15T08:37:43+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... سیگار ه...ه...ه...!!!! http://masoudsasha.mihanblog.com/post/554 <div><font size="3"><br></font></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3">این مطلب ها در مورد سیگار خیلی با ارزش هستش قدرشون رو بدونید</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span>&nbsp;تـــــه سیگاریام<br><br>مــن سـرد<br><br>هــوا ســرد<br><br>بــــرف ســرد<br><br>زمســتان سـرد<br><br>تــو بــا مــن ســرد<br><br>دنیـای مــن ســرد<br><br>همــه چــی ســرد !<br><br>ولــی سیــــــــگارم گــــــرم ،<br><br>ایــن تضــاد ، بـرای یه لحـــظه مــرا بـه آرامــــش میـبـرد...</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/Respect-Cigarette.jpg" tiptitle="حرمت تـــــه سیگاریام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px; max-height: 350px; width: 267px; height: 403px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سیگار</span><br><br>&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3">هی کوچولو!نشسته ای آن گوشه و سیگارت را دود میکنی گوش کن بچه اون لعنتی که زیر پا لهش کردی تفریح نیست&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span>&nbsp;دارد. درد میخواهد کشیدنش . . . .پفک ات رو بخور عمو تفریح اش بیشتر است .<br><br><br><br>هیچ وقت دود سیگار رو تو صورت کسی ندید.(یعنی ه***ی کن برام)<br><br>سیگار کسی رو با سیگار خودت روشن نکن .نذار دیگری با اتیش تو بسوزه<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span>&nbsp;خودت رو نفروش</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><br><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/Respect.jpg" tiptitle="حرمت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px; max-height: 350px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span><br><br><br>هی دم به دم سیگار عوض نکنید ادم عشقش که سیگار باشه رو دم به دم عوض نمیکنه ....اینم جزء&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span>&nbsp;سیگاره!<br>جایی که سیگار میکشید رو دقت داشته باشین جای سیگار تو دستشویی یا جای بد نیست ....پس به کشیدنش&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">احترام بذار!</span><br><br><br><br><br>سیگار کشیدن کلاس و استایل نداره! مثل نون و نمکه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت</span>&nbsp;داره!<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">حرمت!</span><br>&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/Prohibition%20of%20smoking.jpg" tiptitle="حرمت سیگار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px; max-height: 350px; width: 443px; height: 436px;"><br>&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3">سیگار من....اندازه نمازی که تو میخونی... برام<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;حرمت</span>&nbsp;داره !!<br>پس ازم نخواه ترکش کنم...<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">بی حرمتی</span>&nbsp;نخواهم کرد</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><font size="3"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/Desecration.jpg" tiptitle="بی حرمتی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px; max-height: 350px; width: 529px; height: 600px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3">بی حرمتی</font></span></p></div> text/html 2014-05-15T08:35:53+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... جملات فاز غمگین سیگار http://masoudsasha.mihanblog.com/post/553 <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; line-height: 22px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟ گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سیگار میکشم تا دود کنم خیال بودنش را …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ریه هایم بی تقصیرند ، فقط دارند تاوان ندانم کاری های دلم را پس میدهند !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">این روزا دیگه هیچ چیزی رو شرح نمیدم ، فقط می کِشَم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟؟؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سیگار کشیدنم را کلاس نامیدند ؛ نمی دانستند که من از کلاس زندگی مدتهاست اخراج شده ام !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">فرستنده : حمیدرضا<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بعد مرگم روی قبرم ، روی عکسم ننویسید جوان ناکام ؛ من از سیگار خیلی کام گرفتم ، بدنامش نکنید …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یادت است میگفتی سیگار را کنار بگذارم ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من سیگار را کنار گذاشتم اما طعم تلخش را نه !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">روزگار امروز به من فهماند که چیزهای تلختری از قهوه و سیگار هم هست !</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; line-height: 22px; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="more-1261" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یه تن رنجور از زخم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">روزهایم با خیالِ بودنت شب میشوند و شبهایم با سیگارِ روشنم روز …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سیگار را روشن میکنم و کام میگیرم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">افکارم دود میشوند و سیگار تمام میشود<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ته سیگار برایم میشود ته دنیا و من پرت میشوم در بستر این کابوس که “تو” رفته ای …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نمیدانم جنس سیگارم خوب نیست یا جنس خاطراتم ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">آخر بدجوری میسوزد دلم !!!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یادت عادت است ، همین روزها ترک میکنم مثل سیگار که ماهاست نخ آخریست که روشن میکنم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سیگار میسوزه ، کم میشه ولی تکرار میشه !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من میسوزم ، کم میشم ولی دیگر تکرار نمیشم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به همان اندازه که دود سیگارم از من دورتر می شود یاد تو به من نزدیکتر می شود …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بقال گفت سیگار گران شده ، ترک نمیکنی ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">با خودم گفتم کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">میدانم اگر روزی دیگر سیگار هم نکشم ، از آدمای روزگارم درد میکشم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">از وقتی که نیستی ، من هر روز کنج این کافه می نشینم و شعر داغ می نوشم و به آدمهای صامتی نگاه میکنم که تنهاییشان را با فندکی به هم تعارف می کنند …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجور …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">.</p> text/html 2014-05-15T08:34:36+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... جملات فاز غمگین سیگار http://masoudsasha.mihanblog.com/post/552 <p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"><font size="4">جملات فاز غمگین سیگار</font></span></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><a href="http://www.patugh.ir/41409/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1.html/xzzzz" rel="attachment wp-att-41411 external nofollow" title="" class="ext-link" target="_blank" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; text-decoration: none; color: rgb(239, 64, 52); -webkit-transition: background 0.2s ease-in-out; transition: background 0.2s ease-in-out;"><font size="4"><img class="aligncenter size-full wp-image-41411" alt="xzzzz جملات فاز غمگین سیگار" src="http://www.patugh.ir/up/2013/05/xzzzz.jpg" width="250" height="330" title="جملات فاز غمگین سیگار" style="border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; display: block; margin: 0px auto; opacity: 0.6;"></font></a></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><font size="4">حس آن ته سیگار مچاله<br>حس آن شاخه شکسته روی زمین<br>حس بیمار در کما رفته<br>حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین<br>حس تنهایی و رخوت<br>حس جان دادن تو خلوت<br>حس مرگ دارم امشب !<br>::<br>::<br>بچه که بودم نقاشی میکشیدم !<br>بزرگتر شدم از هیجان جیغ میکشیدم !<br>فهمیدم چه خبره دور و برم ، درد کشیدم !<br>حالا دیگه نه درد میکشم نه جیغ نه نقاشی !<br>سیگار میکشم . . .<br>::<br>::<br>برو ای دوست که درد دل ما بسیار است / مرهم دود دل ما فقط این سیگار است<br>روح دریایی خود را تو مینداز به آب / پشت دریا نبوود شهر بدان دیوار است<br>::<br>::<br>سیگاری روشن ، شبی خاموش ، نسیمی خُنک<br>و من تنها خاکسترت را از یاد می تکانم . . .<span id="more-41409" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"></span><br>::<br>::<br>گریستن به اشک نیست ، می تواند گاه کشیدنِ سیگاری باشد که در فاصله ی هر پُک ، به دودش خیره می مانی . . .<br>::<br>::</font></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><font size="4">بی احساس بودی . . .<br>بهتر که تمام شد !<br>بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .<br>::<br>::<br>دیگری مرا میسوزاند و من ِ احمق ؛ سیگار را . . .<br>::<br>::<br>هر از گاهی واسه آروم شدن باید بغض کرد . . .<br>یه گوشه نشست و بلند بلند سیگار کـشیـد .<br>::<br>::<br>فکرش را هم نمیکردم<br>روزی&nbsp;<span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="اس ام اس سیگار" href="http://www.patugh.ir/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" rel="external nofollow" class="ext-link ext-icon-6" target="_blank" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(125, 161, 188); -webkit-transition: background 0.2s ease-in-out; transition: background 0.2s ease-in-out; background-image: url(http://www.wikii.ir/wp-content/plugins/wp-external-links/images/ext-icons/ext-icon-6.png); background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">سیگار</span></a></span>&nbsp;بکشم<br>حالا سالهاست که سیگار مرا میکشد<br>چای ، مرا میریزد<br>آینه ، سراغ دندان هایم را میگیرد<br>حال ریه ام را می پرسد<br>من به ناچار با موهایم ور میروم . . .<br>::<br>::<br>تو چه میفهمی از سردی نگاه ها<br>از کوچه ها<span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="جملات غمگین سیگار" href="http://www.patugh.ir/41409/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1.html" rel="external nofollow" class="ext-link ext-icon-6" target="_blank" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(125, 161, 188); -webkit-transition: background 0.2s ease-in-out; transition: background 0.2s ease-in-out; background-image: url(http://www.wikii.ir/wp-content/plugins/wp-external-links/images/ext-icons/ext-icon-6.png); background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">ی</span></a></span>&nbsp;خاطرات<br>از غم های انباشته شده<br>از زندگی رویایی<br>از تنهایی<br>تنها چیزی که آرامم میکند<br>سیگار پشت سیگار است<br>::<br>::<br>دیروز دست هایش میان دست هایم بود<br>امروز عکسش و فردا سیگار !<br>::<br>::<br>کنارم بودی . . .<br>دستت توی دستم بود . . .<br>عاشقم بودی . . .<br>با صدای زنگ تلفن من از خواب بلند میشدی . . .<br>پس چرا رهایم کردی ؟<br>حالا فقط منو سیگارو یاد تو موندیم . . .<br>شاید تقدیر من همین بود وهست . . . !</font></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><font size="4">::<br>::<br>من سر<span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="اس ام اس غم انگیز" href="http://www.patugh.ir/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7" rel="external nofollow" class="ext-link ext-icon-6" target="_blank" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(125, 161, 188); -webkit-transition: background 0.2s ease-in-out; transition: background 0.2s ease-in-out; background-image: url(http://www.wikii.ir/wp-content/plugins/wp-external-links/images/ext-icons/ext-icon-6.png); background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">د</span></a></span><br>هوا سرد<br>برف سرد<br>زمستان سرد<br>تو با من سرد<br>دنیـای من سرد<br>همــه چــی سرد !<br>ولی سیگارم گرم !<br>این تضاد ، بـرای یه لحظه مرا بـه آرامش میبرد . . .<br>::<br>::</font></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><font size="4">ابر ، دودِ سیگارِ مردی ست که حرف هایش را می خورد و بعد فوت می کند . . .<br>غم که زیاد باشد ، باران می بارد . . .<br>::<br>::<br>همین دود سفید که همیشه درون ریه من جریان دارد . . .<br>یادگار تمام نفرت من از توست .<br>نفرتی که با یاد کردن تو نصیبم میشود !<br>سیگار میکشم تا آرام شوم ، ولی همین سیگار هم طعم نفرت از تو گرفته . . .<br>::<br>::<br>زندگی مثل سیگار است ، روشن که شد ، بکشی یا نکشی ، تا انتها می سـوزد !</font></p><p style="border: 0px; font-family: BKoodak; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(113, 113, 113); line-height: 18px;"><font size="4">منبع: takpayamak.com</font></p> text/html 2014-05-15T08:32:39+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... حس قشنگیه... http://masoudsasha.mihanblog.com/post/551 <div style="text-align: left;"><b style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(102, 102, 102); font-size: small;">کثیف ترین چاپلوسی</b></div><font size="2" color="#666666" style="text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;"><b><br></b></span></font></div><b><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>زمانی است</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">که مردی یا زنی به خاطر</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">طبیعی ترین نیازش</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">به معصومی بگوید</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">دوستت دارم</span></font></b></div></font></b></font><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><span class="postbody" style="text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-decoration: none;"><a href="http://8pic.ir/images/fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg" target="_blank" rel="lightbox" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://8pic.ir/images/fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg" border="0" style="max-width: 650px; border: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><font><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b><br></b></span></font></div><b><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">یکی که بهش اعتماد داری&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">بهت اعتماد داره&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">از دلتنگی هاش برات میگه&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">از دلتنگی هات براش میگی&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">آروم میشه&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">آروم میشی&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></b></font></span> text/html 2014-05-15T08:31:30+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... تا غروب عشق... http://masoudsasha.mihanblog.com/post/550 <div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><font size="2" color="#666666" style="text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>بی خیال تمام هیاهوی اطراف</b></div><b><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">بر ساحل زندگی قدم می زنم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">بی خیال فکر تو</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">دنیای خود را نقاشی می کنم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">بی خیال تمام آنچه باید باشد</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">بی خیال همه رفت ها</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">به داشته های خود دل می بندم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">اما</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">بگذار قدم بزنم...</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">قدم هایی سرشار از احساس بر ساحل زندگی</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">این روزها...</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">غروب عشق برای من</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">حیات دوباره خورشید</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">در آنسوی آسمان بودن ها؛ بر ساحل زندگیست!</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">نسیم دریا بر لبانم می نشیند</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">با خود می اندیشم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">گویا</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">عشق در همین حوالی ست...</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">و باز می گویم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">شاید</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">تا غروب عشق</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">نیمروزی باقی ست...</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><a style="color: rgb(0, 136, 204); font-size: 12px;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87148.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" style="max-width: 650px; border: none;"></a></div></b></font> text/html 2014-05-15T08:29:24+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... من…! http://masoudsasha.mihanblog.com/post/548 <font size="2" color="#666666" style="text-align: -webkit-center;"><b><br><div style="text-align: center;"><b><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">من…!</span></font></b></div><br><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><b>مرا که میشنـاسی؟! خودمم</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">کسی شبیه هیچکس!</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر&nbsp;</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!</span></font></b></div></font></b></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center;"><a style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Boy133.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="395" width="549" style="max-width: 650px; border: none;"></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center;"><font size="2" color="#666666" style="text-align: -webkit-center;"><b><br><br><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">دری هستم</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">که می‌توانست به آسمان باز شود</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">اگر لولایش به زمین</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">چفت نبود...</span></font></b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><br><br><div style="direction: ltr;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div></b></font> text/html 2014-05-15T08:28:29+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... تکیه گاه... http://masoudsasha.mihanblog.com/post/547 <p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/06749167522137314303.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;">سرت را ...</font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;">تکیه به دیوارنــده عمرم</font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;">ب غیرت&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;">شانه هایم برمی خورد...</font></p><div><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></div> text/html 2014-05-15T08:28:07+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... مـــــن http://masoudsasha.mihanblog.com/post/546 <a href="http://alonejavad.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(222, 33, 70); text-decoration: none; outline: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><img width="265" height="397" src="http://s5.picofile.com/file/8122665350/www_alonejavad_blogfa_com_%E2%99%A5%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><span style="color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;">مـــــن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><span style="color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;">از دنیـــــــای بیــــــرون از آغــــوشِ تـــــــــو</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><span style="color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;">می ترســم</span> text/html 2014-05-15T08:27:17+01:00 masoudsasha.mihanblog.com Masoud .... بوی عطرت http://masoudsasha.mihanblog.com/post/545 <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><a href="http://alonejavad.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(222, 33, 70); text-decoration: none; outline: none;"><img width="315" height="216" src="http://s5.picofile.com/file/8123160150/www.alonejavad.blogfa.com%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از همه خسته ام ...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">فقط، فقط "تو" کنارم باش ...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بوی عطرت کافیست، برای تمام زندگیم. ....<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"></p>